Search
 
 • עידוד העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה.
                        
  2 מועדי הגשה בכל שנה:
  15.4  ו-15.10
  מגנטון
    
   
    
  מועד הגשה - 9.6.2016   
  צת"מ - ציוד תומך מו"פ

  מסחרי וצבאי

  2 מועדי הגשה בכל שנה:        
  21.4  ו-21.10

   
  מימ"ד - מינוף מו"פ דואלי
  קידום מחקר יישומי נבחר
   
   
   2 מועדי הגשה בכל שנה:          22.3  ו-22.9
          
     

  קמין
  הכוונת המחקר הבסיסי ליישומים בעלי עניין לתעשייה.

  2 מועדי הגשה בכל שנה:         
       31.5  ו-30.11
   
            
  נופר
 • איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, שיתוף, הפצה והטמעה.
  איגוד משתמשים
  פיתוח עצמי של טכנולוגיות גנריות, ארוך טווח בשיתוף פעולה עם חברות ומוסדות מחקר.
  מאגד
 
         
 
 תכנית מגנ"ט היא אחד ממסלולי הסיוע של המדען הראשי לקידום התעשייה הישראלית.
יעד התכנית הוא לבנות ולחזק את התשתית הטכנולוגית בתעשייה, במספר דרכי פעולה.
המשותף הוא שיתופי פעולה.

מאופי התכנית, עיקר העיסוק הוא בטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך שעשויות לסייע לפיתוח דורות חדשים של קווי מוצר ו / או לשדרג את קווי המוצר הקיימים.

התכנית פועלת משנת 1994 ומחדשת ומתחדשת מעת לעת, על מנת להביא לידי ביטוי יכולות נוספות. כך נוצרו למעשה מספר מסלולי הסיוע עם דגש רב לעיבוד המחקר היישומי באקדמיה וחיבורו לתעשייה בישראל.

מסלול הדגל הוא מסלול המאגדים שנועד ליצור צבירים של חברות וקבוצות מחקר, במטרה לפתח אבני בניין טכנולוגיות לדור המוצרים הבא (זה שיבוא אחרי הפיתוחים הנמצאים עתה בצינור).

במקביל מתקיים מסלול איגודי המשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, שנועד להשלים את מסלול המאגדים, לאותן טכנולוגיות שלא צריך לפתח מחדש וניתן ביחד להיחשף, לקלוט ולהטמיע בחברות.

מסלול "מגנטון" מיועד לעודד העברת טכנולוגיות שפותחו במוסדות המחקר באקדמיה לשימושן של החברות התעשייתיות.

מסלול "נופר" מכוון למחקר האקדמי שטרם הבשיל להשקעה של התעשייה, ובשנת פעילות אחת בליווי צמוד של חברה תעשייתית ניתן להגיע לאבן דרך היכולה להיות צומת החלטה לחברה האם להיכנס להשקעה אם לאו.

בשנת 2011 יושק מסלול נוסף למחקר היישומי באקדמיה, הוא "קמין", שמכוון למחקר האקדמי שרחוק אף יותר מהיישום התעשייתי לעומת במסלול "נופר". מחקרים נבחרים של האקדמיה שבפעילות של עד שנתיים (במקרים חריגים עד 3 שנים) יוכלו להגיע להישג שעשוי לעניין חברה תעשייתית להמשיך ולהשקיע.

בנוסף, תכנית מגנ"ט מוציאה אל הפועל גם את התכניות המשותפות המיוזמות על ידי פורום תל"ם, תכניות קצובות בזמן (3 – 5 שנים) ובשנת 2011 התכניות הרלוונטיות הן ציוד עתיר הון לחברות שרות בתחום הביוטכנולוגיה. (עם דגש לתאי גזע).

אנו במנהלת מגנ"ט נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה שעשויה לעזור להגשת בקשות סיוע באחד מהמסלולים.


אילן פלד
מנהל מגנ"ט

אודותינו
 
חדש! חוברת מגנט 2012 הצלחות פרוייקטים
עידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת שיתוף הפעולה בין האקדמיה לתעשיה.
חדש! חוברת מגנט 2012 הצלחות פרוייקטים
 
מימ"ד 2016 - מינוף מו"פ דואלי - סבב VIII
 
  
 
  
מועד הגשה - 9.6.2016   
צת"מ - ציוד תומך מו"פ
 

The MAGNET Program, in the Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry, Trade & Labor, sponsors innovative generic industry-oriented technologies to strengthen the country's technological expertise and enhance competitiveness.

 

About Us
 
 
         
 
Magnet © 2010